CSR står for Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility. CSR er en måde, hvorpå erhvervslivet kan tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det kan for eksempel være ved at tage hensyn til de ansattes arbejds-, miljø- og klimaforhold, menneskerettigheder og andre sociale vilkår. Helt overordnet dækker CSR over virksomheders bestræbelser på at skabe bæredygtighed inden for følgende tre områder: Sociale-, miljømæssige- og økonomiske forhold. Dette kaldes også for den tredelte bundlinje (people, planet, profit).

Som en SMV-arbejdsplads i Storkøbenhavn har vi fokus på, hvorledes UniHejs’ aktiviteter har indflydelse, både internt i virksomheden og på det omgivende lokalsamfund.

Medarbejderforhold

VVi ønsker, at alle ansatte trives bedst muligt, såvel på jobbet som i privatlivet. Derfor ønsker vi at skabe en sikker og tryg arbejdsplads, hvor alle har overblik over forventninger og arbejdsopgaver. Vi ønsker aktivt at forebygge uheld og nedslidning, både fysisk og psykisk. Vi ønsker at medvirke til at alle ansatte har fokus på, og mulighed for, at tage vare på sundhedsmæssige aspekter i tilværelsen.

– Vi har en pensionsordning for alle medarbejdere.
– Vi har en nedskrevet personalehåndbog, som er alment tilgængelig.
– Vi har et certificeret ledelsessystem for arbejdsmiljø.
– Vi indrapporterer nærved-uheld med henblik på at forebygge skader.
– Vi tilbyder en helbredsforsikring til alle ansatte.
– Vi tilbyder generelle initiativer til fremme af ansattes sundhed (f.eks. deltagelse i motionsarrangementer, ergonomisk rådgivning, helbredstjek)

Lærepladser, ansættelse under særlige vilkår

Vi ønsker aktivt at medvirke til at uddanne kommende generationer på arbejdsmarkedet, ligesom vi ønsker at medvirke til at implementere det såkaldte “rummelige arbejdsmarked” i praksis.

Miljø og bæredygtighed

Vi ønsker at medvirke til at skabe en udvikling, hvor vi både bruger færre ressourcer og samtidig sikrer den mindst mulige miljømæssige belastning af det omgivende samfund fra vores aktiviteter.

– Vi har en nedskrevet og alment tilgængelig miljøpolitik.
– Vi har et certificeret ledelsessystem for miljø.
– Vi har løbende handleplaner, der reducerer den miljømæssige belastning på omgivelserne.

Kommunikation

Vi ønsker, at der blandt kunderne er en høj grad af kendskab til UniHejs’ ydelser, aktiviteter og til virksomheden UniHejs generelt. Samtidig ønsker UniHejs en dialog med vores kunder med henblik på hele tiden at optimere vores ydelser. Internt i virksomheden ønsker vi at sikre ansattes generelle viden om og engagement i virksomhedens aktiviteter, udvikling og udfordringer.

– Vi har en særskilt kommunikationspolitik.
– Vi har en opdateret og aktiv hjemmeside.

Vi ønsker gennem støtte til FN’s Global Compact at medvirke til, at ansatte hos samarbejdspartnere, både i Danmark og i udlandet, har rimelige og retfærdige arbejdsvilkår.
Vi lever i alle vores egne aktiviteter op til FN’s Global Compact Global Compacts ti principper er delt op i fire hovedgrupper. Disse er menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Menneskerettigheds-princippet stammer fra FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948. Arbejdstagerrettighederne har baggrund i ILO’s Erklæring om Grundlæggende Arbejdstagerrettigheder fra 1998. Miljødelen har baggrund i Agenda 21 fra Rio-konfrecencen i 1992. Anti-korruptionsprincippet har baggrund i FN’s Konvention mod Korruption fra 1996.
  1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
  7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

15573+

Kg/co2 absorberes pr. år

468711+

Kg/co2 absorberet i 2050

107501+

Kwh co2 neutral strøm pr. år

Bliv ringet op