Unihejs gør byggebranchen grønnere

I marts 2021 vedtog et flertal i Folketinget, at det fra 2023 bliver lovpligtigt at inddæmme CO2-udledningen ved store byggerier og fra 2025 for alt nybyggeri. Kort sagt: Byggebranchen skal være en del af den grønne omstilling. UNIHEJS støtter op om Danmarks klimamål – derfor går vi nu forrest i vores branche og leverer en unik, klimavenlig hejs løsning.

Som de første herhjemme udlejer UNIHEJS klimavenlige person- og materielhejs hvor CO2 regnskabet går i 0. Men selv om vores løsning umiddelbart er mere omkostningstung for os, kan vi alligevel tilbyde vores hejs til konkurrencedygtige priser, fordi vi fra start har integreret den grønne omstilling i hele vores forretningsmodel.

Co2 neutralt hejs – fra producent til din byggeplads

I samarbejde med den italienske producent af vores hejs, ElectroElsa, gennemgår vi kontinuerligt alle processer i vores fulde ”supply chain” for at kunne lave et retvisende CO2 regnskab for alle vores modeller: Fra kontakter, kabler, metallet, malingen og smørefedtet over produktionen i Italien, transporten til Danmark og til serviceringen af hejsen på byggepladser i Danmark. Regnskabet opdateres kontinuerligt i takt med at nye, mere klimavenlige teknologier vinder indpas.

Når hejset er færdigproduceret, og er klar til levering til Danmark, har vi sammen med vores speditør fundet en klimavenlig løsning, hvor vores hejs transporteres 62 km med lastbil i Italien, hvorefter hele traileren læsses på et elektrisk tog, som kører igennem Europa på grøn strøm. De sidste 17 km fra togterminalen i Danmark til UNIHEJS, og videre til din byggeplads foregår med lastbil. Det betyder at vi kan notere sølle 82 kg CO2 i vores samlede regnskab for at få produceret en hejs i Italien og få den bragt direkte til din byggeplads.

Desværre findes der pt. ingen teknologiske løsninger på at nedbringe CO2 udledningen på stålproduktion og den efterfølgende galvanisering. Derfor har vi også været tvunget til at tænke i andre baner for at bringe Co2 regnskabet i nul. Derfor har vi valgt at klimakompensere ved at plante træer i Europa. Vi har derfor indledt et samarbejde med den franske virksomhed EcoTree. EcoTree, som er auditeret gennem Bureau Veritas, planter træer over hele Europa, og er i gang med at få lov til at etablere skove i Danmark.

Vores hejs er også CO2 neutralt i brug, på din byggeplads

Vores løsning fjerner mere C02 end den producerer. Hver gang vi køber et nyt hejs til vores udlejningsforretning, planter EcoTree træer, der kompenserer for hejsets CO2-aftryk. Derfor neutraliserer vi selve produktionen og transporten af hejset allerede det første år. Vores hejs lever typisk 15 år, men træerne har en gennemsnitlig levetid på +30 år! Derfor fjerner UNIHEJS’ løsning C02 i op til 30 år efter hejset blev produceret. Det betyder faktisk også at hejset er CO2 neutralt i drift, i den periode i benytter det på jeres på jeres byggeplads. Hver eneste hejs neutraliser nemlig 54,4 ton CO2 gennem træernes levetid.

Når du benytter UNIHEJS, er du kort sagt en del af løsningen på vores klimaudfordringer, i stedet for at være en del af problemet.

9601+

Kg/co2 reduceret vi hvert år

288900+

Kg/co2 absorberet i 2050

66262+

Kwh co2 neutral størm pr. år