Fremtidens hejs: Intelligente løsninger til byggebranchen

Unihejs og Electroelsa er førende inden for hejsløsninger! Siden 1982 har Electroelsa specialiseret sig i fremstilling af styreelektronik til en række anerkendte hejs-mærker, som stadig anvendes i Danmark i dag. I 1995 udviklede Electroelsa sig fra at være en underleverandør til at være en førende producent af hejs. Siden da har deres udvikling været eksplosiv, og i dag er Electroelsas hejsløsninger blandt de mest innovative i branchen.

Med overgangen fra traditionel elektromekanik til PLC-styring med indbygget intelligens og kontinuerlig overvågning har Electroelsa positioneret sig som en pioner inden for driftssikkerhed og stabilitet. I byggebranchen er man alt for bekendt med situationen, hvor hejset pludselig stopper, og man skal vente på en montør, der måske først kan komme dagen efter. Med vores hejsløsninger undgår du den slags problemer, da vi ofte er i stand til at identificere og løse potentielle problemer, inden du overhovedet opdager dem. Alle alarmer sendes direkte til vores overvågningscentral, hvorfra vi kan fjernstyre hejset, diagnosticere og rette eventuelle fejl.

Vi er dedikerede til at sikre, at vores kunder får en problemfri og pålidelig hejsoplevelse. Ved at implementere avanceret teknologi og overvågningssystemer sætter vi standarden for pålidelighed og effektivitet inden for hejseløsninger. Med Unihejs og Electroelsa får du det mest avancerede og pålidelige hejs på markedet.

Mennesket eller maskine?

Det er korrekt, at i mange tilfælde kan problemer og driftsstop henledes til menneskelig fejl eller fejlbetjening. Dette er en udfordring, som mange virksomheder står over for. Ved at investere i højteknologiske løsninger som vores avancerede hejs, kan vi imidlertid minimere risikoen for fejl og optimere driftsprocesserne.

Vores højteknologiske hejs er udstyret med avancerede systemer og overvågning, der gør det muligt for vores telefonsupport at identificere og afhjælpe fejl på en hurtig og effektiv måde. Ved at kommunikere med vores kunder via telefon kan vi guide dem gennem fejlfinding og løsningsprocessen uden behov for at sende unødvendige servicevogne på gaden.

Denne tilgang har flere fordele. For det første reducerer det ventetiden for vores kunder, da de kan modtage hjælp og vejledning øjeblikkeligt. Det fører til større tilfredshed og glade kunder, der hurtigt kan genoptage deres arbejde uden unødvendig forsinkelse.

Desuden bidrager det til at reducere miljøpåvirkningen, da vi undgår unødvendig kørsel og brug af ressourcer forbundet med at sende servicevogne ud til fejlrettelse. Ved at håndtere problemer eksternt gennem telefonsupport bidrager vi til at mindske vores CO2-aftryk og bevare en mere bæredygtig tilgang til vores forretningsdrift.

Ved at fokusere på højteknologiske løsninger og effektiv kommunikation kan vi levere en bedre serviceoplevelse, minimere nedetid og samtidig have en positiv indvirkning på miljøet. Det er vores mål at sikre en problemfri og bæredygtig drift af vores hejse, og vores telefonsupport spiller en afgørende rolle i denne proces.

Jamen, i er jo en servicevirksomhed som lever af servicebesøgene?

Vi har en grundlæggende mission om at minimere driftstop og sikre en problemfri drift af vores hejs. Vi mener, at vores hejs skal være pålidelige og køre uden uforudsete servicebesøg og ekstra omkostninger på grund af fejlbetjening.

Vores målsætning er at levere hejs af høj kvalitet, der er konstrueret og fremstillet med fokus på pålidelighed og lang levetid. Vi gennemfører omfattende test og kvalitetskontrolprocesser for at sikre, at vores hejse opfylder de højeste standarder og kan yde optimalt i forskellige arbejdsmiljøer og betingelser.

Derudover tilbyder vi omfattende træning og support til vores kunder for at sikre, at de har den nødvendige viden og færdigheder til at betjene vores hejs korrekt og effektivt. Vi fremmer også forebyggende vedligeholdelse og regelmæssig service for at identificere og afhjælpe potentielle problemer, før de udvikler sig til driftsstop.

Vores mål er at opretholde en høj grad af driftssikkerhed og sikre, at vores kunder kan stole på vores hejs til at fungere problemfrit og levere pålidelig ydeevne. Vi er engageret i at minimere enhver unødig belastning på vejnettet og miljøet ved at sikre, at vores hejse fungerer optimalt og undgår unødvendige driftsafbrydelser.

Unihejs forsidebanner KOR

Smarte funktioner du ikke betaler ekstra for – men de andre hejsefabrikanter drømmer om!

I tilfælde af ugunstige vejrforhold og lokale storme, har vores hejse avancerede sikkerhedsfunktioner, der beskytter både hejset og byggepladsen. Vores hejse er udstyret med vindmålingssensorer, der konstant overvåger vindstyrken.

Hvis vindstyrken overstiger en forudindstillet grænse i en defineret periode, aktiveres hejsets nødprotokol automatisk. Dette indebærer, at hejset afgiver en hørbar alarmsignal og starter en automatisk nedkørsel mod jorden. På denne måde sikrer vi, at hejset bliver sikkert og stabilt placeret, selv under ugunstige vejrforhold.

Disse sikkerhedsforanstaltninger er en integreret del af vores hejse design og er designet til at beskytte både hejset og arbejdere på byggepladsen. Vi har gjort det til vores prioritet at sikre, at vores hejse er robuste og pålidelige, selv under ekstreme vejrforhold, og at de overholder de højeste sikkerhedsstandarder.

Ved at implementere disse avancerede sikkerhedsfunktioner kan vores hejse hjælpe med at minimere risikoen for skader på byggepladsen og sikre, at arbejdet kan udføres sikkert og effektivt, selv under uforudsete vejrmæssige udfordringer.

UniHejs er vi opmærksomme på, at strømforsyningen på en byggeplads ikke altid er 100% stabil. Derfor har vores hejs indbyggede funktioner til overvågning af spændingsforsyningen. Disse funktioner sikrer, at hejsene er beskyttet mod overspænding og frekvensudsving, der potentielt kan skade de elektroniske komponenter i hejsene.

Hvis der opstår en fejl i strømforsyningen, f.eks. hvis en fase går i byggetavlen, vil vores hejs registrere dette og reagere hurtigt. Hejsene er designet til at håndtere sådanne fejl og beskytte sig selv mod skader. Det betyder, at hejsene kan fortsætte med at fungere uden at opleve driftstop eller afbrydelser.

Vi har integreret avanceret teknologi i vores hejs for at sikre, at de er robuste og pålidelige under forskellige strømforsyningsforhold. Vores mål er at levere hejs, der kan fungere optimalt og sikkert, selv når der opstår uforudsete elektriske udfordringer på byggepladsen.

Med vores hejs kan du være sikker på, at de er designet til at modstå og håndtere de variationer og udfordringer, der kan opstå med strømforsyningen på en byggeplads. Vi stræber efter at sikre, at vores hejs kan fungere problemfrit og levere den pålidelighed, du har brug for under hele byggeprocessen.

Hos UniHejs har vi fokus på proaktivt vedligeholdelse og at minimere driftstop. Vi implementerer en avanceret tilstandsovervågningsteknologi i vores hejs, der gør det muligt at identificere og udskifte komponenter, før de fejler eller når de når deres maksimale levetid.

Ved at have tællere på alle vores sensorer og sliddele kan vi kontinuerligt indsamle data og modtage information om komponenternes tilstand. Hvis en komponent begynder at udvise tegn på fejl eller når sin forventede levetid, vil vi modtage en notifikation, der giver os mulighed for at planlægge et servicebesøg og udskifte komponenten, inden det resulterer i driftstop.

Denne proaktive tilgang til vedligeholdelse betyder, at vi kan udføre servicering og udskiftning af komponenter uden at forstyrre den daglige brug af hejset. Vi kan planlægge besøg på passende tidspunkter og sikre, at hejset forbliver i drift og er tilgængeligt for brug, mens vi udfører nødvendig vedligeholdelse.

Vi har set succesen med denne tilgang inden for industrier som flyindustrien, hvor avanceret servicestyring og tilstandsovervågning har været anvendt i årtier. Ved at anvende samme principper kan vi sikre, at vores hejs forbliver i optimal stand og har minimalt nedetid, hvilket er afgørende for at sikre en problemfri drift på byggepladsen.

Tidligere blev eftersyn af personhejs udført en gang om måneden, mens materialehejs blev efterset hver tredje måned. Imidlertid har Arbejdstilsynet introduceret nye bekendtgørelser, der kræver, at vi følger fabrikantens anvisninger. I vores tilfælde indebærer det serviceintervaller på 40, 125, 250 og 500 timer. Det kan være vanskeligt at forudsige, hvornår hejset vil nå disse tidsintervaller, og det er her vores intelligente hejse kommer ind i billedet.

Med vores intelligente hejse modtager vi en automatisk besked, når det er tid til at udføre eftersyn eller efterfylde fedt. Vi behøver ikke længere gætte eller foretage unødvendige servicebesøg. Vi kan planlægge eftersyn og efterfyldning af fedt baseret på faktiske driftstimer og hejsets behov. Dette betyder, at vi kan udføre vedligeholdelse og service præcist, når det er nødvendigt, og undgå unødvendige driftsstop.

Vores intelligente hejse hjælper os med at optimere vedligeholdelsesprocessen og minimere afbrydelser på byggepladsen. Vi kan reagere præcist og rettidigt på vedligeholdelsesbehov og sikre, at hejset forbliver i optimal drifttilstand. Dette bidrager til en mere effektiv og produktiv byggeproces, hvor driftstop minimeres, og arbejdet kan fortsætte uforstyrret.

I disse tider, hvor strømregningerne kan være høje, kan vores kunder være trygge og fokusere på andre aspekter af deres byggeprojekt. Vores hejse er designet til at være yderst energieffektive og gør brug af akkumulatorteknologi, hvilket betyder, at hejset stort set ikke bruger strøm, når det bevæger sig nedad. Vores avancerede onboard-computer beregner automatisk vægten ombord og justerer antallet af motorer, der er nødvendige for at køre hejset opad. Vi kan også programmere hejset til at gå i dvale uden for byggepladsens normale åbningstider, så det ikke bruger strøm unødigt om natten eller i weekenden.

Vidste du også, at vores betjeningspaneler på etagerne er trådløse og ikke kræver strøm? Dette smarte design sikrer, at vores hejse er endnu mere energieffektive og reducerer det samlede energiforbrug. Vi er dedikerede til at levere miljøvenlige løsninger og minimere vores kunders energiomkostninger.

Husk, at alle vores hejs er 100% CO2 neutrale og det kan du læse mere om her.

15573+

Kg/co2 absorberes pr. år

468711+

Kg/co2 absorberet i 2050

107501+

Kwh co2 neutral strøm pr. år