px PDCA Cycle

Sikkerhed, sundhed, kvalitet og arbejdsmiljø kommer først.

Vi stiller krav til alle medarbejdere om levering af en god kvalitet. Dette sikrer vi ved løbende at instruere medarbejderne i hvert enkelt projekt, og føre tilsyn med det udførte arbejde samt kvaliteten heraf. Derfor arbejder vi også ud fra principperne i ISO 9001:2015

Kvalitetssikringen skal sikre, at hele virksomheden lever op til de principper, som er beskrevet i ISO 9001:2015. Samtidig skal det sikres, at kvalitetskrav i udbudsmaterialet for de enkelte projekter indarbejdes og efterleves, så virksomheden altid leverer den kvalitet, som er beskrevet i kundens udbudsmateriale.

Vores QHSE-politik er baseret på: ISO9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Vi er ikke certificeret i ISO-ledelsessystemet endnu, men arbejder ud fra principperne i de tre ISO-standarder, og arbejder hårdt på at blive certificeret i 2022.

ANSVARLIG ADFÆRD

Vi mener, at ansvarlig adfærd og vores valg påvirker vores samfund, vores medmennesker og vores miljø.

Alle vores medarbejdere lærer at tage ansvar, at passe på sig selv og holde øje med andre. Læring og kontinuerlige forbedringer er grundlæggende for at sikre vores høje sikkerhed. Vores montører, der udfører alle inspektioner og rapporterer direkte til ”sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet-teamet”, genererer gennemsigtige, upartiske rapporter. Rapporterne analyseres, for tidligt at opfange udfordringer eller uhensigtsmæssige tendenser på tværs af vores projekter.

UnihejslevereCOpersonhejs,materialehejsogmaterialeplatforme

9601+

Kg/co2 absorberes pr. år

288900+

Kg/co2 absorberet i 2050

66262+

Kwh co2 neutral strøm pr. år