px PDCA Cycle

Sikkerhed, sundhed, kvalitet og arbejdsmiljø kommer først.

Vi stiller krav til alle medarbejdere om levering af en god kvalitet. Dette sikrer vi ved løbende at instruere medarbejderne i hvert enkelt projekt, og føre tilsyn med det udførte arbejde samt kvaliteten heraf. Derfor arbejder vi også ud fra principperne i ISO 9001:2015

Kvalitetssikringen skal sikre, at hele virksomheden lever op til de principper, som er beskrevet i ISO 9001:2015. Samtidig skal det sikres, at kvalitetskrav i udbudsmaterialet for de enkelte projekter indarbejdes og efterleves, så virksomheden altid leverer den kvalitet, som er beskrevet i kundens udbudsmateriale.

Vores QHSE-politik er baseret på: ISO9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Vi er ikke certificeret i ISO-ledelsessystemet endnu, men arbejder ud fra principperne i de tre ISO-standarder, og arbejder hårdt på at blive certificeret i 2023/2024

ANSVARLIG ADFÆRD

Vi mener, at ansvarlig adfærd og vores valg påvirker vores samfund, vores medmennesker og vores miljø.

Alle vores medarbejdere er uddannede til at tage ansvar for deres egen sikkerhed og være opmærksomme på deres kollegaers sikkerhed. Vi vægter læring og kontinuerlige forbedringer højt for at opretholde vores høje sikkerhedsstandarder. Vores montører, der udfører inspektioner, arbejder tæt sammen med vores dedikerede “sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet-team” og leverer objektive og gennemsigtige rapporter. Disse rapporter analyseres nøje for at identificere eventuelle udfordringer eller uhensigtsmæssige tendenser på tværs af vores projekter i en tidlig fase. Vi er forpligtede til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og konstant forbedre vores praksis for at sikre vores medarbejderes trivsel.

UnihejslevereCOpersonhejs,materialehejsogmaterialeplatforme

15573+

Kg/co2 absorberes pr. år

468711+

Kg/co2 absorberet i 2050

107501+

Kwh co2 neutral strøm pr. år