Nye regler for anvendelse af byggepladselevator

Nye regler for opstilling og inspektion af byggepladselevator

I dag ophæves BEK 629/2008 om anvendelse af byggepladselevator og erstattes med BEK 428/2022 som på nogen punkter skærper kontrollen og sikkerheden, men man lemper desværre på ISO akkreditering og uddannelsesniveauet af servicepersonalet hvilket efter vores holdning er tilbageslag for branchen.  Samtidige stilles der større krav til inspektionsmyndigheden om gennemgang af hele maskines opstilling.

Før skulle en byggepladselevator have inspektion i forbindelse med opstilling og efter 13 måneder på samme sted. I dag skal der fortages omsyn ved ændring af opstilling altså eksempelvis ved forhøjelse af installationen.

Vi har fremhævet nogen af de nye krav i bekendtgørelsen:

§67 stk. 1. at fabrikant anvisning altid skal følges og dvs. slut med uoriginale reservedele, reparationer af ikke certificeret personale ved udskiftning af faldbremse og andre sikkeranordninger. Ligeledes er slut med om forandringer af maskinen, da typegodkendelse vil frafalde fra fabrikantens side. Fremover vil de danske inspektionsmyndighed ville kunne kontakte os om en faldbremse er autentisk og udskiftet af en certificeret servicemontør. En lange række vitale komponenter til Electroelsa maskiner vi bliver registeret i den danske database med serienummer, udskiftningsdato og montørkode således, at vi kan garantere at maskine lever op til typegodkendelsen.

§67 stk. 3. påkræver at inspektionsmyndigheden tager stillingen til selve fastgørelsen er i henhold til fabrikantens vejledning også hvorvidt kræfterne kan optages i bygningsdelen eller stilladset. Det er op til opstillingen at dokumentere dette – eksempler findes i maskine vejledning inkl. træk og tryk belastningstabellen og kan derfor nemt kontrolleres af inspektionsmyndigheden.

67 stk. 6. Skærpet kontrol af maskinens alarmer ved overlast.

§67 stk. 7. Det er ikke længere nok med en belastningsprøve når maskinen testes fra fabrikken og igen ved årseftersynet – fremover skal maskinen testes med fuldlast for at påvise, at maskines bremse fungere og kan fastholde den med max. belastning.

Som distributør for Electroelsa i Danmark har vi den sidste måned arbejdet på, at lave nye testmetoder og vejledning til vores kunder således, at de kan leve op til de nye regler for dag. 1. Vi glæder os til, at sikkerheden på mange punkter bliver væsentlig forbedret og der stilles større krav til opstillingen i henhold til fabrikant anvisning som ikke længere er vurdering spørgsmål, men en dokumentationskrav til opstilleren.

9601+

Kg/co2 absorberes pr. år

288900+

Kg/co2 absorberet i 2050

66262+

Kwh co2 neutral strøm pr. år